Signup for help - g-link CMS Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...   
Relaterede emner Installation: Udpak g-link CMS installationspakke

Godt i gang med g-link CMS

Download g-link CMS

Udpak g-link CMS

Upload g-link CMS

g-link CMS på egen server?

Installationsmenuen

Opsætning & konfiguration 

Når du har downloadet den eksekverbare fil med g-link CMS, så skal du bare dobbeltklikke på 201x-yy-zz_g-link.exe - filen for at udpakke den. Installation-filen (*.exe) foreslår selv, at du udpakker til en temporær mappe (temp) på dit C-drev i en undermappe, der hedder »g-link«, altså
»C: empg-link«

Hvis mappen ikke allerede eksisterer, så opretter installationspakken den selv.

Du kan også vælge at udpakke filerne til enhver anden mappe på din harddisk eller et eksternt medie.

Hvis du efterfølgende vil bruge g-link CMS medfølgende FTP-upload script, »gUp.vbs«, så vælg en mappe, som du let kan finde igen - f.eks. mappen »C: empg-link« vil du let kunne finde igen. 

  Lad være med at udpakke exe-filen på dit skrivebord - der er tale om i alt over 1.000 filer!

  Den eksekverbare fil (*.exe-filen) er selvudpakkende, men du kan også åbne den med f.eks. programmet WinZip, hvis du vil se hvad den indeholder, før du udpakker den.

  Er du Linux- eller Apple-bruger bør du også vælge ZIP-filen og dit favorit program til at udpakke filen.

Efter udpakning åbner installationsprogrammet automatisk en hjælpefil i din browser (readme.htm)

Når du udpakker exe - filen, så accepterer du samtidig g-link.dk licensvilkår. De er meget enkle:

  • Du må ikke anvende g-link CMS til kommercielle formål uden foregående aftale med g-link.dk,
  • Du må ikke videredistribuere hverken hele g-link CMS eller dele af systemet til andre.
Hvis du vil have en kommerciel licens til g-link CMS, så skal du betalen en årlig brugsafgift til g-link.dk. Brugsafgiften giver samtidig ret til support og tilladelse til, at du sletter eller ændrer linket til www.g-link.dk på sidefoden. Se mere om priser på www.g-link.dk.