Signup for help - g-link CMS Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...   
Relaterede emner Installation: Installationsmenuen

Godt i gang med g-link CMS

Download g-link CMS

Udpak g-link CMS

Upload g-link CMS

g-link CMS på egen server?

Opsæt & Konfigurer

InstruktionsvideoInstallationssiden

Når du har downloadet, udpakket og uploadet g-link CMS filerne til din webserver, så skal du skrive http://www.ditDomæne.tld/install i din browsers adresselinje for at starte installationen.
(hvor du selvfølgelig skal udskifte ditDomæne.tld med dit eget domæne-navn eller IP-adresse)

Herefter åbner installationssiden og der åbnes et popup-vindue som det du ser herunder:

Hvis du installerer fra en MS Windows Pc med Windows XP eller Windows Vista (eller Windows7 med installerede MS Agenter) og din browser er en MS InternetExplorer ver. 6, 7 eller 8, så dukker en lille troldmand, Glinker, op og når du bevæger markøren hen over knapperne, så kommer han med forklaring til knappens funktion. Hvis du installerer fra Apples Safari, Googles Chrome, Opera eller Mozilla Firefox får du i stedet en uddybende mouseOver forklaring når du bevæger markøren hen over installationsmenuens knapper. Se installationsmenuen herunder.

Installationsmenuen ser (nogenlunde) ud som denne:

Hvis du synes installationssiden ser uoverskuelig ud, så trøst dig med at du faktisk kun behøver at bruge en lille del af den, nemlig de knapper, der er markeret med  - til gengæld er rækkefølgen vigtig: [1], [2] og [3].

Kort forklaret så er det du ser på installationssiden fra øverste venstre hjørne:

 • Et flag som giver mulighed for at skifte mellem dansk og engelsk,
 • Et i-ikon, som leder dig hen til hjælpen (men her er du jo allerede),
 • Et understreget link, som fører dig direkte til din hjemmeside,
 • Et MS Windows logo i øverste højre hjørne viser at det er en installation på en MS Windows server. Alternativt, hvis der der tale om installation på en Linux-server vises Tux (den lille Linux pingvin),
 • Lige over venstre række knapper finder du installationsmenuens versionsnummer.

Klik for en kort teknisk forklaring...Teknisk set...


 

Opret databaseforbindelsesfil (Connection String)

Det første du skal gøre i forbindelse med installationen er at danne en forbindelsesfil, så du kan få forbindelse med din databaseinstans. Det gør du ved at klikke på knappen mærket »Tilslut til database« [1] Herved åbnes dialogen, som du ser herunder:

I denne dialog skal du bruge nogle af de oplysninger, som din udbyder af webhotel, har tilsendt dig. Hvis du selv vil sætte din web- og databaseserver op, så er det i princippet de samme oplysninger, som du skal bruge. Startende fra oven ser du:

 • en checkboks, som du kun skal afkrydse, hvis du ønsker en avanceret installation.
  (en avanceret installation giver mulighed for at præfikse alle dine tabeller og derved have flere parallelle tabelsæt på samme databaseinstans)
 • Et indtastningsfelt mærket Databasens placering. I dette felt indtaster du enten databaseserverens DNS-navn (det kunne f.eks. være db.yourdomain.com eller mysql.domæne.dk eller noget lignende) eller databaseserverens IP-adresse. Der skal aldrig stå http:// foran hverken databaseserverens DNS-navn eller IP-adresse. Og pas på med ikke at forveksle databasens placering med databasens (instans) navn, se mere herunder. Du kan være ret sikker på, at hvis der indgår . (punktum) i  informationen om databasens eller databaseserverens placering, så er du på rette vej.
  Hvis du ikke har fået tiulsendt oplysninger om din databases IP-adresse eller DNS-navn, så prøv og se om din udbyder har en FAQ (ofte stillede spørgsmål) og søg efter MySQL. Hvis det ikke er tilfældet, så kontakt din udbyder af webhotellet.
 • Databasens port. Hvis du er i tvivl om databaseserverens port, så gå ud fra at din MySQL database har port 3306 - det gælder i 99.9% procent af tilfælde.
 • De fleste udbydere tillader brug af MySQL ODBC-driver ver. 3.51, også selv om der er installeret en nyere version på dit webhotel. Enkelte udbydere har opgivet bagudkompatibiliteten til MySQL ODBC-driver ældre end ver. 5.0. Hvis du ved det er tilfældet, så skal du sætte x i ODBC 5.0+, ellers bør du ikke gøre det.
 • Databasens (instans) navn er din databases navn. Det er ikke ualmindeligt at der i en del af navnet indgår dele af dit domænenavn, brugernavn eller lignede. På en MySQL databaseserver kan der køre adskillige instanser, og ofte betegnes instansnavnet som databasens navn. Hvis der i informationsmaterialet fra din udbyder er nævnt et databasenavn, så gå ud fra at der menes databasens instansnavn. Det er ret sjældent at der forekommer . (punktum) i databasens (instans) navn - så hvis der i informationen er et eller flere punktummer, så er der sandsynligvis tale om databaseserverens adresse/placering, så pas på med ikke at forveksle databasens (instans) navn med databasens adresse eller placering, se punktet Databasens placering.
 • Databasebrugerens navn er navnet på den bruger, som skal tilslutte sig til databaseinstansen. Denne bruger skal som minimum have rettighederne:
   + CREATE TABLE
   + DROP TABLE
   + SELECT, INSERT, UPDATE og DELETE
  Hvis din databaseinstans ikke har flere brugere, så gå ud fra at den bruger, som er oprettet automatisk har disse rettigheder (normalt har den bruger, som din udbyder af webhotellet har angivet, mange flere rettigheder!)
  Din databasebrugers navn kan ofte indeholde hele eller dele af din generelle login navn til dit webhotel, men det er forskelligt fra udbyder til udbyder.
  Hvis du selv hoster din database, så opret en bruger (ud over ROOT) som du tildeler de nødvendige rettigheder, det er en god sikkerhedsforanstaltning.
 • Databasebrugerens password er ofte en maskingenereret kode, som din udbyder af webhotellet har tilsendt dig. Alt efter hvilke rettigheder din udbyder har tildelt din databasebruger kan du ændre dette password til noget andet med SQL grant kommando. Men normalt er de maskingenerede koder forholdsvis sikre og da du kun skal indtaste den én gang er der næppe grund til at ændre den.
 • I nederste venstre hjørne er der en knap hvormed du kan kontrollere om der er forbindelse til databasen med de indtastede værdier - knappen er ment som en hjælp hvis du er usikker på om det du har indtastet er det rigtige. Hvis du føler dig helt sikker, så behøver du ikke denne kontrol, men g-link.dk anbefaler at du benytter den: Hvis der er korrekt forbindelse, så kan du blot i den efterfølgende dialog klikke "Gem forbindelsesinfo i tilslutningsfil". 

 

Avanceret installation af g-link CMS.

 1. Avanceret installation af g-link CMS giver dig mulighed for at oprette et komplet tabelsæt med et prefix ( ~ foranstillet ord)
  Herved får du muligheden for at afvikle en stort antal tabelsæt parallelt på samme database (instans)
  Det kan være hensigtsmæssigt, hvis du f.eks. ønsker at have et antal underdomæner (sub domains) kørende, selv om du kun har en database. Eller hvis du ønsker at tilslutte flere webservere - f.eks. flere g-link CMS installationer - til samme database men med forskelligt indhold.
 2. Hvad sker der, når du laver en Avanceret Installation?
  Når du prefixer dine tabeller, opretter du et parallelt tabelsæt, på samme måde som når du opretter et "almindeligt" g-link CMS tabelsæt.
  For at oprette det parallelle (prefixede) tabelsæt skal du:
  - Gemme informationen om dit prefix sammen med databaseforbindelsesoplysningerne, så prefixet læses sammen med de øvrige forbindelsesoplysninger hver gang en side læser fra,
  - Generere en fil med alle de prefixede tabeldefinitioner og prefixe alle de SQL INSERT-statements som populerer dine tabeller med initialdata,
  - Prefixe alle de ønskede tabeller for at kunne adskille dem fra standard-tabelsættet.
 3. Hvordan gør man så?
  Det er faktisk ret let: Det, du skal gøre, er at afkrydse boksen

Jeg ønsker at prefixe mine tabeller (I want to prefix my tables.)

 1. Herved åbnes et vinduet med g-link CMS Avancerede Databaseforbindelsesformular. Den Avancerede Databaseforbindelsesformular indeholder et input-felt:

Database Table Prefix

I dette felt indtaster du det prefix, som du ønsker for dine tabeller (brug ikke lange navne eller specialtegn, da det senere kan forårsage problemer - brug et kort sigende navn eller forkortelse) Det eneste prefixet skal gøre, er at adskille tabelsættene fra hinanden, men det er jo fint hvis du også selv kan kende tabelsættene fra hinanden)

Herefter skrives dit prefix ind i databaseforbindelsesfilen og vil eksistere som en variabel så længe den Avancerede Installationsmenu er åben.
Variablen, som indeholder dit prefix, bliver efterfølgende skrevet ind i en ny databasedefinitionsfil, som herefter skaber det prefixede tabelsæt i databasen.

Bemærk:
Hvis du er usikker på, hvad du er i færd med at gøre, når du gennemfører en Avanceret Installation, eller du ikke lige netop har behov for flere parallelle tabelsæt på samme database (instans), foreslår jeg, at du afstår fra muligheden for Avanceret Installation - og i stedet anvender g-link CMS Simpel Installation.


Kopier databaseforbindelsesfil (Connection String ~ forbindelsesstreng) fra installationsmappen til rod-mappen

Denne operation klares med et enkelt klik på knappen
Hvis kopieringen er gennemført korrekt får du en kvittering: Filerne sammenlignes og er indholdet identisk, så er du klar til at oprette databasens tabeller.

Hvis der opstår en fejl ved kopieringen, så får du også en besked om det. Det kan skyldes, at du ikke har skriverettigheder til rod-mappen. Visse udbydere tillader af sikkerhedsmæssige grunde ikke at et script har skriveadgang til rod-mappen som standard. Men det kan du let ændre.

Hvis ikke scriptet har skriveret, skal du enten selv sætte disse rettigheder eller få dit webhotels administrator til at gøre det. Nogle - men langt fra alle - webhoteller tillader at du gør det via FTP. Du skal højre klikke på mappen for at se dens attributter. Her kan du give skriverettighed.

Ellers kan du (måske) selv ændre indstillinger på mapperne ved hjælp af f.eks. Microsoft FrontPage eller MS Expressions Web eller en FTP-klient. Det gør du ved at højreklikke på mappen og vælge "Egenskaber" (EN: "Properties") Herefter kan du øverst i dialogvinduet se mappens navn. Du skal efterfølgende sætte flueben i "Tillad, at scripts køres" og "Tillad, at filer gennemses", jf. eksemplerne. Klik derefter "OK"

Hvis dit webhotels administrator ikke tillader skriverettigheder til dit web-steds rod-mappe (root dir / root folder) skal du selv manuelt (ved hjælp af en FTP klient eller MS FrontPage eller tilsvarende) kopiere din database-forbindelsesfil (Connection String) med de korrekte parametre til dit web-steds rod-mappe. Installationsprogrammet kan godt oprette filen med de rigtige parametre til dig, men ikke kopiere den til rod-mappen, med mindre du har skriverettigheder til mappen.

Når du har genereret forbindelsesfilen, jf. ovenstående afsnit, ligger den i mappen /install/ og har navnet dbConOpen. Herefter må du selv kopiere filen.

Desuden skal systemet som minimum have adgang til at skrive til filen counter.txt og installeren skal kunne skrive til indexFoot.asp. Men det er absolut mindst problemfyldt, hvis systemet har skriveret (write access) til rod-mappen. Ellers vil du få problemer med at oprette brugerdefinerede mapper v.hj.a systemets indbyggede funktioner og du vil skulle gennemføre opdateringer manuelt.


Opret databasetabeller

Når du skal oprette databasens tabeller, så skal du blot klikke på knappen »Opret alle DB tabeller«. Herefter læser filen install_create_tables.asp tabeldefinitionerne fra en tekstfil [install_tbl_defs.txt].
I de tabeller, som kræver værdier for at systemet kan køre, indsættes disse umiddelbart efter tabellen er oprettet. Fra du klikker på knappen til tabellerne er oprette og data er skrevet i dem går der normalt få sekunder, men det kan tage lidt længere tid - op til ca. et minut, afhængig af belastningen på databaseserveren. Hvis du ved en fejl kommer til at klikke flere gange på knappen sker der ikke den helt store skade, men det er nok at klikke én gang på knappen.


Kontroller installationen

Hvis du vil vide om du har gennemført installationen korrekt, så kan du klikke på knappen »Test forbindelse + tabeller«.

Herved laver du et kald til en af databasens tabeller ved hjælp af din forbindelsesfil. Testen kan have tre udfald:

A.
Din databaseforbindelse virker,
Dine Db tabeller er oprettet.

B.
Din databaseforbindelse virker,
men dine databasetabeller er ikke genereret korrekt!

C.
Beklager, der er findes ingen database på den forespurgte ... )
      Der er opstået en grundlæggende fejl!
g-link installeren er ikke i stand til at tilslutte sig til din database...


Hvis testen har resultat A, så er dit system klar til brug.

Hvis du får resultat B, så er der forbindelse til databasen, men der er sket en fejl under oprettelse af tabellerne. Den tabel, som programmet tester mod er den sidste der oprettes og de sidste data der skrives til tabellerne, så det kan ikke udelukkes at nogle af tabellerne er oprettet korrekt.
Dit første skridt bør være at klikke på kanppen »Opret alle DB tabeller« for igen at forsøge at oprette tabellerne.
Hvis det ikke hjælper, så kan du sende en mail til support@g-link.dk. Husk at notere fejlnummer og fejlbeskrivelse samt at vedhæfte filen install_tbl_defs.txt når du sender fejlmeldingen.

Hvis du får resultat C kan der være flere fejlkilder. De to hyppigste fejl er, at du enten har indtastet forbindelsesinformationerne forkert, eller at du ikke har skriverettigheder til de rigtige mapper, herunder dit websteds rodmappe. Læs mere om rettigheder i foregående afsnit.

) Du kan se om det er porten eller det er adressen det er galt med - dine indtastede værdier vises i en parentes. Hvis ikke det er port eller adresse, så kan det være databaseinstansnavnet, brugernavn eller password. Læg mærke til fejlens nummer og beskrivelse, hvis du ikke kan få forbindelse.

Hvis du ikke kan få forbindelse til databasen og vil vide om du har indtastet værdierne til forbindelsesfilen korrekt, så kan du se indholdet af filen ved at klikke på knappen »Se forbindelsesstreng«.Hvis du har indtastet forkerte værdier, så kan slette indholdet igen ved klikke på knappen »Slet forbindelsesstreng«.


Lås eller slet installationsmappen

Når dit g-link CMS er korrekt installeret og du har kontrolleret at det virker, så opfordres du til af sikkerhedsgrunde at låse installationsmappen. Alternativt kan du vælge at slette hele install-mappen. Fordelen ved  at låse Installationsfilerne er, at så er de sikret imod uønsket adgang og kun admin har adgang, men samtidig bevarer du den funktionalitet, som er indbygget i Installeren, f.eks.:
- Muligheden for at se forbindelsesoplysninger,
- Muligheden for at slette tabeller enkeltvis;
- Mulighed for at se alle records i tabellerne,
- Mulighed for at slette records i tabeller enkeltvis.


Men lås eller slet ikke installationsmappen før du har gennemført nedenstående og kontrolleret at det hele virker efter hensigten.

 1. Skrevet forbindelsesinformationerne til forbindelsesfilen [/install/dbConOpen.asp],
 2. Kopieret databaseforbindelsesfilen til webstedets rodmappe, (Automatisk eller manuelt)
 3. Oprettet alle tabeller i databasen,
 4. Testet forbindelsesfilen og fået adgang til tabellerne.