Signup for help - g-link CMS Newsletter here...Print?

Article written on 8. september 2009 by Anders

TopicCategoryPlatform / OSRelated issues...
Brug af Google's MapsEditor modulWin 200x Server / MSIE 8 / FF 2.0+ /Safari 3+More about the same subject...
Description of Problem / Solution:

Monica spørger:
Jeg har hørt at jeg kan indsætte googles kort på min hjemmeside ved hjælp af g-link CMS online editor - hvordan virker det? 

Anders svarer:
Ja, det er rigtigt! Og faktisk ret let...
Det eneste det kræver er, at du registrer dig hos Google (gratis!) og får din egen GoogleMap nøgle og indsætter denne i din konfigurationsfil.

Baggrund
Med g-link CMS ver. 1.4 og nyere er det muligt at indsætte et dynamisk kort fra Google på din hjemmeside. På kortet, som du selv kan bestemme størrelsen på, er det muligt at tilføje markører (med tekst) og linjer - se eksempel.

Konfiguration
For at gøre brug af denne service fra Google skal du rette i filen /db/gConfig.js: Omkring linje 36 finder du nedenstående tekst. Det eneste du skal gøre, er at udskifte den med rød markerede nøgle med den, som du har kopieret fra Googles hjemmeside ud for linjen, som starter med:
»FCKConfig.GoogleMaps_Key = «

Det kan du gøre ved at åbne »Admins File Browser«, som er indbygget i g-link CMS fra ver. 1.1 og nyere.
Du finder »Admins File Browser« i Admin Menuen på næstsidste fane 
 »Filhåndtering« på  ikonet ud for »Håndter filer...« eller 
»File Manager« på  ikonet »Handle Files...«


Når du har udskiftet nøglen gemmer du filen igen, og så kan du bruge Googles kort på din hjemmeside... 

FCKConfig.Plugins.Add('googlemaps', 'da,en,de');
FCKConfig.GoogleMaps_Key=
'ABQIAAAAWfqS-f5dO0TpW0gw8ST0hhTNVFy-Okg5OkEofK8uRjkBKvEHlhQHdrgc7943DxmzVcCFCyc4NNkH5g';

// request new google map key at
http://www.google.com/apis/maps/signup.html
// read more about the google plugin here:
http://martinezdelizarrondo.com/fckplugins/googlemaps/docs/install.html
FCKConfig.GoogleMaps_Width = 500;
FCKConfig.GoogleMaps_Height = 300;
FCKConfig.GoogleMaps_CenterLat = 56.12852;
FCKConfig.GoogleMaps_CenterLon =10.17729;
FCKConfig.GoogleMaps_Zoom = 7; 

 

De forskellige parametre:
FCK..Maps_Width sætter standardbredden for kortet, når det åbnes i editoren,
FCK..Maps_Height sætter standardhøjden for kortet, når det åbnes i editoren,
FCK..Maps_CenterLat / CenterLon sætter hhv. længde- og breddegrad for kortets centrum, når det åbnes i editoren,
FCK..Maps_Zoom sætter hvor langt der er zoomet ind på kortet, når det åbnes i editoren.
(Gyldige værdier er 1 - 17, hvor 1 er zoomet længst ud, mens 17 er zoomet længst ind)
 

  Happy Mappin'

Article written on 8. september 2009 by Anders
Article No. #34

Return....